Gemeenschapsraad Noorderwijk   vzw

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Welkom bij Gemeenschapsraad Noorderwijk

In de jaren 70 nam de bevolking in ons dorp toe en het verenigingsleven dat in Noorderwijk allang een enorme bloei kende volgde. Dit verenigingsleven kreeg in 1974 nog eens een enorme impuls  in het kader van de feestelijkheden naar aanleiding van de viering van "1000 jaar Noorderwijk". De activiteiten volgde elkaar in zo een snel tempo op dat er werd besloten tot de oprichting van een overkoepeld orgaan om al deze te coördineren. Na maanden van vergaderen en studeren werd besloten de overkoepelende vereniging de naam "Gemeenschapsraad Noorderwijk" te geven. Op 13 april 1976 werd onze vereniging dan ook officieel boven de doopvont gehouden als vzw.

In de eerste jaren was het zoeken naar een plaats binnen het verenigingsleven maar spoedig wisten we onze weg te vinden. De maandelijkse kalender via het Baviaantje was één van de eerste publicaties die even later werd vervangen de nog steeds bestaande activiteitenkalender "Noorderwijk Leeft". Door verschillende activiteiten te organiseren probeerde de Gemeenschapsraad om samenwerking te creëren. In de zomer van 1977 kwam men samen met AC Noorderwijk en de geestelijke vader van deze activiteit "Denis Saelen" tot de organisatie van de nog steeds succesvolle "Ronde van Noorderwijk". Deze in 2016 jarige (40 jaar) activiteit is in ons dorp tot op heden nog steeds een succesverhaal waar zowat gans het dorp moet en wil  aanwezig zijn.  Nadien kwamen er nog verschillende door de GRN  georganiseerde activiteiten die jaarlijks wederkeren. Denken we maar aan de 3e-wereldactie, Kerstmarkt, Kerstkeet, busje voor de nieuwjaarzangertjes, enz...  

De Gemeenschapsraad is zoals alle actieve verenigingen en wijken mee geëvolueerd. Maar een constante in de werking is nog steeds de bezorgdheid voor de werking en de coördinatie van het actief gemeenschapsleven van Noorderwijk, waar het goed is om te leven en te wonen.


Ronde van Noorderwijk 2020

21 juli t/m 26 juli

21 - Zandkapel
22 - Lankom
23 - Centrum
24- Nieuw Woud
25 - NOORDERWIJK FEEST
26 - Finale Ronde